Huurkoop

Huurkoop is een kredietvorm en dus een soort lening. Bij huurkoop betaal je een aantal termijnen af en word je daarna eigenaar van je aankoop.

Wat is huurkoop?

huurkoop kredietlenen.nuHuurkoop is zoals gezegd een soort lening. Huurkoop zie je relatief vaak bij auto’s. Een huurkoop heeft het uiteindelijke doel om de huurkoper eigenaar te maken van hetgeen hij huurkoopt. Maar je wordt pas eigenaar als alle termijnen van de huurkoop zijn voldaan. Je mag het product wel meteen gebruiken.

Bij huurkoop worden meestal maandelijkse aflossingstermijnen afgesproken. Hierdoor lijkt de huurkoop sterk op een lening.

 

Voordelen huurkoop

Huurkoop heeft een aantal voordelen.

Het eerste voordeel van huurkoop is dat het een goedkope kredietvorm is. Dit komt omdat de verkoper weinig risico neemt wanneer hij bijvoorbeeld een auto verkoopt via een huurkoop. Als de huurkoper zijn aflossingstermijnen niet kan betalen, kan de verkoper namelijk gewoon de auto opeisen, omdat het immers zijn auto is gebleven. De huurkoper mocht de auto slechts gebruiken onder voorwaarde dat hij zijn aflossingstermijnen betaalt. Voor de verkoper is een huurkoop dus erg voordelig.

Een ander voordeel van huurkoop is dat je het relatief snel kunt afsluiten, terwijl het afsluiten van een lening soms een aantal weken tijd kan kosten. Hierdoor kan je dus snel gebruik maken van bijvoorbeeld de auto die je wilt huurkopen.

Nadelen huurkoop

Nadelen van huurkoop zijn vooral het feit dat je pas na betaling van de laatste aflossingstermijn eigenaar wordt van hetgeen je huurkoopt.

Zodra je een keer niet betaalt kan de eigenaar van je huurkoop zijn eigendom opeisen. Je blijft dan achter met niets, terwijl je wel al (veel) huurkoop termijnen hebt afbetaalt. Dit nadeel laat zien dat huurkoop voor de huurkoper juist veel risico met zich meebrengt.

Huurkoop zonder BKR toetsing

Een huurkoop zal doorgaans zonder BKR toetsing zijn.

Als je dus geen lening kunt krijgen, omdat je bijvoorbeeld negatief geregistreerd staat bij het BKR, dan zou een huurkoop zonder BKR toetsing voor jou een oplossing kunnen zijn. Let er natuurlijk wel op of je de huurkoop wel kunt aflossen, anders ben je veel geld kwijt en blijf je met lege handen achter.

Huurkoop met BKR registratie

Huurkoop met BKR registratie is ook mogelijk.

Soms kijkt men niet naar je BKR registratie, waardoor je dus een huurkoop kunt afsluiten met BKR.

Koop op afbetaling

Koop op afbetaling is een alternatief voor huurkoop.

Bij koop op afbetaling wordt je wel meteen eigenaar van hetgeen je koopt. Je wordt dus niet pas eigenaar nadat je alle termijnen hebt afbetaalt.

Een groot nadeel van koop op afbetaling is dat het veel duurder is dan huurkoop, omdat in dit geval niet de koper, maar de verkoper het grootste risico loopt. Als zijn koper niet de afbetalingstermijnen voldoet, heeft hij in principe niets meer. Er wordt daarom een grote rente gevraagd bij koop op afbetaling en vaak wordt er een hoge boete afgesproken in het geval dat de koper zich niet aan zijn afbetalingsplicht houdt.

Auto huurkoop

Huurkoop wordt vaak bij de aanschaf van auto’s toegepast.

In plaats van dat je de auto koopt huurkoop je dan de auto, waardoor je na bijvoorbeeld twee jaar echt eigenaar wordt van de auto. Voordat dit het geval is mag je de auto gewoon gebruiken bij auto huurkoop, maar blijft de verkoper eigenaar van het voertuig tot dat de huurkoper alle aflossingen heeft afbetaald.